โมเลกุลที่เพิ่มลงในครีมกันแดด

ผู้ป่วยที่มี FA มีธาตุเหล็กสูงในไมโตคอนเดรีย ธาตุเหล็กที่มากเกินไปนี้ทำให้เซลล์ผิวจากผู้ป่วยเหล่านี้มีความเสี่ยงต่อรังสี UVA มากกว่า 10 เท่า นักวิทยาศาสตร์มีโมเลกุลที่สร้างขึ้นเองซึ่งทำหน้าที่เหมือนก้ามปูเพื่อดึงอนุภาคเหล็กส่วนเกินภายในไมโตคอนเดรียเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากรังสี UVA เป้าหมายของนักวิจัยคือการเห็นโมเลกุลนี้เพิ่มลงในครีมกันแดด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรังสี UVA ในการทดลองในหลอดทดลองโดยใช้เซลล์ผิวหนังของมนุษย์ที่เรียกว่าไฟโบรบลาสต์จากผู้ป่วย FA นักวิจัยแสดงให้เห็นว่ากรงเล็บของพวกเขาเรียกว่า ‘iron chelator’ ลดความเสียหายต่อเยื่อหุ้มเซลล์ไมโทคอนเดรียจากปริมาณรังสี UVA ที่เหมือนจริง ในเซลล์ที่ได้รับการรักษาด้วย chelator ก่อนการป้องกันการตายของเซลล์ที่มี UVA เป็นสื่อกลาง Chelator ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะเดินทางไปยังไมโตคอนเดรียโดยเฉพาะ