โมเลกุลของสารอินทรีย์

ในการวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีพ. ศ. 2560 ปีเตอร์พบเซลล์มะเร็งตายเมื่อเขานำโมเลกุลอาร์เอ็นเอเล็ก ๆ บางตัว นอกจากนี้เขายังค้นพบเซลล์มะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยโมเลกุล RNA ไม่สามารถต้านทานได้เนื่องจากโมเลกุลจะกำจัดเซลล์มะเร็งยีนหลายตัวเพื่อความอยู่รอด มันเหมือนกับการฆ่าตัวตายด้วยการแทงตัวเองยิงตัวเองและกระโดดออกจากตึกไปพร้อม ๆ กัน

คุณไม่สามารถอยู่รอดได้ แต่เขาไม่ทราบว่ากลไกใดทำให้เซลล์เกิดการทำลายตนเอง ที่มีอยู่ใน RNA เล็ก ๆ ทำให้มันเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง Nucleotides เป็นโมเลกุลของสารอินทรีย์ที่เป็นตัวสร้าง DNA และ RNA ในการศึกษาครั้งแรกของปีเตอร์นั้นได้ทดสอบชุดค่าผสมของ nucleotide ทั้งหมดที่ 4,096 ชุดใน 6 เมอร์จนกระทั่งเขาพบว่ามีส่วนผสมที่เป็นพิษมากที่สุดซึ่งเป็น G ที่อุดมด้วยและค้นพบ microRNAs ที่แสดงออกในร่างกายเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งนี้ เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง