เมืองหลวงสิบสองปันนาของเมืองจิ่งหง

ถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นปาล์มของเมืองหลวงสิบสองปันนาของเมืองจิ่งหงรู้สึกเหมือนเมืองไทยมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ สิบสองปันนาเป็นจังหวัดอิสระนั่งอยู่ทางตอนใต้ของยูนนานใกล้ชายแดนกับประเทศลาว แม้ในเดือน ธ.ค. อุณหภูมิในตอนกลางวันจะสูงขึ้นเกือบ 30 องศาเซลเซียสภูมิภาคนี้เป็นที่ตั้งของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในไต้หวันซึ่งมีประชากรประมาณ 30% ของยูนนาน

วัดวาอารามและป่าฝนเขตร้อน Mengla และสวนชนกลุ่มน้อยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินเท้าที่ทอดตัวไปตามแนวชายฝั่งของแม่น้ำโขงเป็นเวลาหลายกิโลเมตร