อย่าเพิ่งซื้อรถ!รอกม.ใหม่1ก.ค. จ่ายดอกเบี้ยลดทั้งต้นและดอก

ทนาย “รัชพล ศิริสาคร”แนะอย่าเพิ่งซื้อรถ รอกฎหมายใหม่ประกาศใช้ 1ก.ค.เรื่องเช่าซื้อรถกับไฟแนนซ์ จะได้ลดทั้งต้น และดอก เช่นเดียวกับคำนวนดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ 28 พ.ค.นายรัชพล ศิริสาคร ทนายชื่อดัง เจ้าของเพจ “สายตรงกฎหมาย “ระบุว่า เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 มีกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมีผลวันที่ 1 ก.ค 61 นี้ คือเรื่องเช่าซื้อรถกับไฟแนนซ์ แล้วจะได้ลดต้นลดดอก เป็น ประกาศคณะกรรมการ

ว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ในประกาศดังกล่าว กำหนดให้ สัญญาจะต้องระบุการคำนวณผลตอบแทน โดยให้ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี จะต้องเป็นการคิดแบบลดต้นลดดอก เช่นเดียวกับการคำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย  โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดหมายความว่า ถ้าใครซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ค. 61 เป็นต้นไป ก็จะจ่ายดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผู้ขายจะกำหนดดอกเบี้ยตามใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้น ถ้าใครจะซื้อรถ อดใจรออีกสักนิด จะได้ทำสัญญาตามกฎหมายใหม่ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews